Obavijesti i pozivi za sastanke

Planinarsko društvo “Runolist”, Oroslavje

Na osnovu članka 14. Statuta Društva saziva se

Izborna Skupština Planinarskog društva “Runolist”, Oroslavje 2021.

koja će se održati elektronskim putem od 10. siječnja 2021. do 31. siječnja 2021. godine.

Dnevni red izborne Skupštine:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja učesnika i kvoruma.
2. Izvješća za 2020. godinu:
2.1 Izvješće o radu
2.2 Financijsko izvješće
2.3 Izvješće Nadzornog odbora
2.4 Izvješće Suda časti
3. Diskusija i usvajanje po navedenim izvješćima, te razriješenje dosadašnjih obnašatelja dužnosti
4. Izbor kandidacijskog povjerenstva
5. Izbor tijela Društva
5.1 Izbor Predsjednika
5.2 Izbor Dopredsjednika
5.3 Izbor Likvidatora
5.4 Izbor ostalih članova Upravnog odbora (tri člana)
5.5 Izbor članova Nadzornog odbora (tri člana)
5.6 Izbor Suda časti (tri člana)
6. Donošenje plana rada za 2021. godinu
7. Donošenje financijskog plana za 2021. godinu
8. Razno – pitanja i prijedlozi

Tijek izborne skupštine

1. Rasprava i glasanje po točkama dnevnog reda (osim točke 5. Izbor tijela Društva) obavljat će se putem Google obrasca od 11. siječnja 2021. do zaključno 17. siječnja 2021. godine.
2. Istodobno, od 11. siječnja do 17. siječnja 2021. članovi Društva predlažu kandidate (uz njihovu privolu) za tijela Društva na e-mail adresu Društva pd.runolist.oroslavje@gmail.com. U tijela Društva treba izabrati 12 članova s uredno plaćenom članarinom za 2020. godinu.
3. Po primitku imena kandidata, 18. siječnja 2021. godine otvara se glasanje za tijela Društva putem Google obrasca. Glasanje će trajati od 18. siječnja 2021. do 25. siječnja 2021. godine.
4. Po završenom glasanju, članovima će 26. siječnja 2021. godine bit upućen zbirni pregled glasanja radi provjere i potvrde svojeg glasanja.
5. Novoizabrana tijela Društva bit će objavljena 31. siječnja 2021. godine.

Obrazloženje

Zbog epidemiološke situacije s virusom COVID-19, Skupština se ne može održati neposredno tako da će se održati elektronski, putem poznatih e-mail adresa članova Društva. Skupštinu saziva predsjednik Društva, a prije toga je održana elektronska sjednice Upravnog odbora Društva na kojoj je prihvaćen prijedlog plana rada i dnevnog reda Skupštine.

Točke dnevnog reda:

Ad 1. Izbor radnih tijela Skupštine (Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja učesnika i kvoruma. – U radno predsjedništvo predlažu se Čedo Branković za predsjedavajućeg, te Zdravko Petrovečki i Danica Ferenčak za članove. – Za zapisničara se predlaže tajnica Danica Ferenčak, a za ovjeritelje zapisnika Branka Domitrek i Mićo Jaković.
Ad 4. U kandidacijsko povjerenstvo predlažu se Anđa Kelečić, Nevenko Kraševac i Goran Tudor.
Ad 5. Izbor tijela Društva Prijedlozi kandidata za tijela Društva zaprimat će se od 11. siječnja 2021. do 17. siječnja 2021. godine na adresi elektronske pošte pd.runolist.oroslavje@gmail.com. Imena dosadašnjih obnašatelja dužnosti u tijelima Društva mogu se naći na internetskoj stranici Društva http://pd-runolist.hr/o-nama/tijela-drustva/. Glasanje o predloženim kandidatima započinje 18.siječnja 2021. godine.

U Oroslavju, 10. siječnja 2021.

Predsjednik
Č. Branković