Obavijesti i pozivi za sastanke

Planinarsko društvo “Runolist”, Oroslavje

P  O  Z  I  V  

na redovnu Skupštinu planinarskog društva Runolist, Oroslavje, koja će se održati dana 2.2.2022. (srijeda) u 18 sati u prostorijama Društvenog doma u Gornjem Oroslavju, Stubička cesta 65.

Predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Izbor radnog predsjedništva
  3. Izvještaj o radu Društva u 2021. godini:
  • izvještaj tajnice 
  • izvještaj blagajnice
  • izvještaj nadzornog odbora
  • izvještaj suda časti
  1. Rasprava o podnijetim izvještajima
  2. Prijedlog plana rada za 2022. godinu
  3. Razno

Predsjednik Društva 
Nevenko Kraševac