Obavijesti i pozivi za sastanke

Planinarsko društvo “Runolist”, Oroslavje

P  O  Z  I 

na redovnu Skupštinu planinarskog društva Runolist, Oroslavje, koja će se održati dana

30. siječnja 2024. (utorak) u 18 sati

u prostorijama Društvenog doma u Gornjem Oroslavju, Stubička cesta 65.

Predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine
  2. Izbor radnog predsjedništva
  3. Izvještaj o radu Društva u 2023. godini:
  • izvještaj tajnice
  • izvještaj blagajnice
  • izvještaj nadzornog odbora
  • izvještaj suda časti
  1. Rasprava o podnijetim izvještajima
  2. Prijedlog plana rada za 2024. godinu
  3. Razno

Predsjednik Društva
Nevenko Kraševac


 

Penjanje na umjetnoj stijeni u Donjoj Stubici