Sastanci tijela društva

Zapisnik s redovite godišnje skupštine Planinarskog društva “Runolist”, Oroslavje održane 18.1.2019. 

Skupština Društva održana je u Društvenom domu Gornje Oroslavje s početkom u 18 sati. Predsjednik Društva Čedo Branković pozdravlja sve prisutne i otvara godišnju Skupštinu. Predlaže sljedeći dnevni  red:

 1. Otvaranje godišnje Skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor Verifikacijskog povjerenstva
 4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva o broju prisutnih članova
 5. Izvješće o radu u 2018.
 6. Financijsko izvješće za 2018.
 7. Izvješće Nadzornog odbora 
 8. Izvješće Suda časti
 9. Diskusija po navedenim izvješćima
 10. Glasovanje o izvješćima pod točkama 5.,6.,7. i 8.
 11. Plan rada i financijski plan za 2019.
 12. Diskusija o predloženim planovima za 2019. te njihovo prihvaćanje
 13. Biranje jednog člana Suda časti
 14. Razno – pitanja i prijedlozi

Ad 1. Prisutni članovi Društva jednoglasno prihvaćaju Dnevni red.
Ad 2. Predsjednik Društva predlaže u radno predsjedništvo članove: Zdravko Petrovečki i Deni Danica Ferenčak, za zapisničara Deni – Danicu Ferenčak, za ovjerovitelje zapisnika: Mićo Jaković i Ana Kurilj. Prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju sva tri prijedloga.
Ad 3. Predsjednik Društva predlaže u verifikacijsko povjerenstvo članove: Branka Domitrek, Nevenko Kraševac i Miro Šiprak. Članovi jednoglasno prihvaćaju prijedlog.
Ad 4. Verifikacijska povjerenstvo broji članove i izvještava da je prisutno 20 članova Društva.
Ad 5. Predsjednik Društva izvještava o radu Društva u 2018. te se zahvaljuje svim planinarima za sudjelovanje na društvenim izletima.
Ad 6. Blagajnica Ana Kurilj podnosi financijsko izvješće. 
Ad 7. Predsjednik Nadzornog odbora Goran Tudor podnosi izvješće za 2018. Svi članovi Nadzornog odbora dobili su financijski izvješće. Pregledom financijskog i općeg poslovanja nisu utvrđene nepravilnosti u radu Društva.

Ad 8. Članica Suda časti Jadranka Tudor izvještava o radu Suda časti u 2018. Nije bilo nikakvih problema u Društvu te Sud časti nije imao potrebe za radom.
Ad 9. Nije bilo diskusije.
Ad 10. Članovi jednoglasno prihvaćaju sva  izvješća.
Ad 11. Predsjednik Društva je u dogovoru sa vodičima izradio plan izleta za 2019. Planirana su 24 izleta, od toga 4 dvodnevna i 20 jednodnevnih. Na prvom izletu ove godine (u organizaciji  PD Zabočke steze) sudjelovalo je 9 članova Društva. Planiran zimski uspon u veljači ovisiti će o vremenskim prilikama. U lipnju je planiran izlet na Banovinu i Kordun koji je bio odgođen prošle godine, te su stavljena dva alternativna datuma.
Što se tiče financijskog plana u 2019., isti je kao i za prethodnu godinu. Planirana je financijska pomoć od grada Oroslavja u iznosu od 5000 kn, od članarina  2200 kn, ukupan planirani prihod iznosi 7200kn. Planirani rashod: markice 1000 kn, 200 kn banka, 150 kn časopis Hrv. Planinar, 150 kn izrada fotografija,  600 kn troškovi Skupštine, 500 kn nepredvidivi troškovi.
Ad 12. Članovi jednoglasno prihvaćaju plan rada u 2019. i jednoglasno prihvaćaju financijski  plan.
Ad 13. U 2018. je preminuo član Društva Veljko  Bahmet, koji je ujedno bio i član Suda časti, te je stoga potrebno izabrati novog člana Suda časti. Predsjednik predlaže da to bude Miro Šiprak, a članovi jednoglasno prihvaćaju prijedlog.
Ad 14. Josip Jagečić se zahvaljuje kolegama planinarima što su u 2018. tradicionalno druženje održali i proveselili se u njegovoj vikendici i također predlaže da se i ove godine družimo na istom mjestu. Predsjednik se u ime Društva zahvaljuje.
Miro Šiprak postavlja pitanje da li je moguće izraditi društvene majice koje bi članovi kupili i mogli nositi na izlete, te na taj način reklamirali Društvo. Povela se diskusija na tu temu, dogovoreno je da će Branka Domitrek ispitati cijene majica. Nakon što se saznaju konkretne informacije sastati će se Upravni odbor i raspraviti o tom prijedlogu.

Predsjednik Društva zahvaljuje svim prisutnima na dolasku i zaključuje Skupštinu u 19 sati.

U Oroslavju, 21.1.2019.

Zapisničar:  Deni Danica Ferenčak                          Ovjerovitelji zapisnika: Ana Kurilj i Mićo Jaković          


Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora PD Runolist Oroslavje održanog 17.12.2018

Nazočni: Ana Kurilj, Mićo Jaković, Zdravko Petrovečki i Čedo Branković. Danica Ferenčak se ispričala za izostanak. Sastanak je započeo u 18, a završio u 19 sati. Predsjednik Društva predložio je sljedeći dnevni red koji je prihvaćen bez dopuna:
1. Dosadašnje aktivnosti
2. Prijedlog datuma i dnevnog reda godišnje Skupštine 2019
3. Plan pohoda za 2019
4. Financijski plan za 2019
5. Razno

Ad 1) Predsjednik Društva izvijestio je prisutne članove UO o realizaciji izleta u ovoj godini. Od 23 planirana izleta realizirano je 18. Dva izleta nisu realizirana zbog slabog interesa (Kremen i Oštri Medvjeđak-Lička Plješivica), a tri izleta su otkazana zbog najave lošeg vremena. Za 5 izleta Društvo je dobilo kombi od Grada Oroslavja. Informacije i fotografije sa svih realiziranih izleta stavljene su na internetske stranice Društva. Također su naručene i napravljene fotografije u foto-video radnji “Flash” u Oroslavju koje su onda bile izložene u ormariću Društva. Najave neposrednih izleta i mjesečni plan izleta redovito su ažurirani na internetskim stranicama. Na stranicama su također izložene neke druge informacije. U 2018. održana su dva sastanka Upravnog odbora.

Ad 2) Predloženo je i prihvaćeno da se godišnja Skupština održi 18.1.2019 (petak) s početkom u 18 sati u Društvenom domu Gornje Oroslavje. Predsjednik će kontaktirati osobu zaduženu za Dom i rezervirati prostorije doma. Također je prihvaćen dnevni red skupštine.

Ad 3) Predsjednik je predstavio prijedlog plan izleta za 2019. godinu. U planu se predlažu 4 dvodnevna izleta, 19 jednodnevnih izleta, 1 zimski uspon kao i druženje na Kamenjaku prve subote u lipnju. Na predloženi plan nije bilo primjedbi pa je jednoglasno prihvaćeno da se u tom obliku predstavi ostalim članovima Društva na godišnjoj Skupštini.

Ad 4) Prvo su prikazani prihodi i rashodi za 2018. Prihodi su do datuma sastanka UO bili oko 7.500 kuna, a rashodi oko 6.000 kuna. Najviša stavka rashoda su putovanja u iznosu od 3.620 kuna, a najveći pojedinačni prihod je donacija Grada Oroslavja od 5.000 kuna. Prijedlog je da i prihodi i rashodi za 2019. godinu budu slični onima u ovoj godini – u visini od oko 7.000 kuna.

Ad 5) Diskutiralo se o eventualnoj potrebi najma kombija za izlete Društva, te da će se raspitati o mogućim opcijama u svezi toga.

U Oroslavju, 19. 12.2018. Zapisničarka: Ana Kurilj


Zapisnik s redovite godišnje Skupštine Planinarskog društva Runolist Oroslavje održane 19. siječnja 2018.

Skupština Društva održana je u Društvenom domu Gornje Oroslavje s početkom u 18 sati. Skupštini je bio nazočan 21 član, od ukupno 36. Skupštinu je sazvao predsjednik Čedo Branković i predložio sljedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor Verifikacijskog povjerenstva
4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva o broju prisutnih članova
5. Izvješće o radu u 2017. godini
6. Financijsko izvješće za 2017.
7. Izvješće Nadzornog odbora o pregledu financijskog poslovanja u 2017.
8. Diskusija o navedenim izvješćima
9. Glasovanje o prihvaćanju izvješća
10. Razrješenje dužnosti tajnice Društva na vlastiti zahtjev i izbor novog člana Upravnog odbora
11. Plan rada i financijski plan za 2018.
12. Diskusija o predloženim planovima te njihovo prihvaćanje
13. Razno – pitanja i prijedlozi

Ad. 1) Predsjednik Društva je otvorio Skupštinu i pozdravio sve prisutne te predložio Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 2) U Radno predsjedništvo izabrani su Čedo Branković, Danica Štefanec, koja je ujedno i zapisničarka i Ana Kurilj; za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Mihajlo Jaković i Verica Petrovečki.
Ad. 3) U Verifikacijsko povjerenstvo izabrani su Miroslav Šiprak, Zdravko Kurilj i Zdravko Petrovečki.
Ad. 4) Verifikacijsko je povjerenstvo brojenjem zaključilo da Skupština ima kvorum jer je prisutan 21 član od ukupno 36 članova.
Ad. 5) Predsjednik Društva detaljno je izvijestio prisutne o realiziranim aktivnostima u 2017. godini. Izvješće je u privitku ovog zapisnika.
Ad. 6) Blagajnica Društva Ana Kurilj podnijela je financijsko izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima u protekloj godini. Izvješće je u privitku ovog zapisnika.
Ad. 7) Nadzorni odbor je utvrdio da nije bilo nepravilnosti u vođenju financija u protekloj godini.
Ad. 8) O podnesenim izvješćima nije bilo diskusije.
Ad. 9) Izvješća su jednoglasno prihvaćena
Ad. 10) Pošto je dosadašnja tajnica i članica Upravnog odbora Društva Danica Štefanec, uputila molbu Upravnom odboru da je razriješi dužnosti, ukazala se potreba da se pristupi izboru jednog člana Upravnog odbora. Upravni odbor je prihvatio molbu D. Štefanec, a članovi Skupštine su također suglasni. Za novog člana Upravnog odbora je predložena i jednoglasno izabrana Danica Ferenčak. Budući da je D. Ferenčak članica Nadzornog odbora Društva, na njezino mjesto u Nadzornom odboru predložena je i jednoglasno prihvaćena Branka Domitrek.
Ad. 11) Predsjednik društva predstavio je plan rada i financijski plan za 2018.  godinu. Plan je u privitku ovog zapisnika.
Ad. 12) Plan je prihvaćen bez diskusije.
Ad. 13) Nikola Kačavenda je izrazio nezadovoljstvo što je oglasni ormarić Društva bez fotografija s izleta. Dogovoreno je da će se izdvojiti određena sredstva za izradu fotografija te će se fotografije ubuduće stavljati u ormarić. Na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora odlučit će se o godišnjem iznosu koji će se odvojiti za izradu fotografija. Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Skupština je završila s radom u 19 sati, nakon čega je uslijedilo druženje članova.

U Oroslavju, 21. 1. 2018.

Zapisničarka: Danica Štefanec
Ovjerovitelji Zapisnika: Verica Petrovečki i Mihajlo Jaković


Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora PD Runolist Oroslavje održanog 20.12.2017.

Nazočni: predsjednik Čedo Branković, tajnica Danica Štefanec, blagajnica Ana Kurilj i član Mićo Jaković. Sastanak je započeo u 18 sati, a završio u 18.45.

Predsjednik Društva predložio je sljedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen bez dopuna:
1. Realizacija izleta u tekućoj godini i prijedlog destinacija za narednu godinu
2. Prijedlog datuma i dnevnog reda godišnje Skupštine 2018
3. Razno

Ad. 1) Predsjednik Društva izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o realizaciji izleta u protekloj godini i predstavio plan izleta za sljedeću godinu koji će se ponuditi na razmatranje svim članovima na godišnjoj Skupštini. Na predloženi plan nije bilo primjedbi pa je jednoglasno prihvaćeno da se u tom obliku predstavi ostalim članovima Društva.
Ad.2) Predloženo je i prihvaćeno da se godišnja Skupština održi 19. 01. 2018. (petak) s početkom u 18 sati u Društvenom domu Gornje Oroslavje.
Ad.3) Pod točkom razno, dosadašnja tajnica Društva, Danica Štefanec, predala je predsjedniku molbu za razrješenje dužnosti tajnice koja više ne može kvalitetno obavljati ovu dužnost iz zdravstvenih razloga. Molba je prihvaćena i donesena je odluka da se na Skupštini pristupi izboru novog tajnika ili tajnice.

U Oroslavju, 21. 12.2017.                                                      Zapisničarka: Danica Štefanec


Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora PD Runolist Oroslavje održanog 11.4.2017.

Sjednicu je sazvao predsjednik Društva Čedo Branković. Sjednici su bili nazočni: Čedo Branković, dopredsjednik Zdravko Pertovečki, članovi Ana Kurilj, Danica Štefanec i Mihajlo Jaković.
Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:
1. Konstituiranje Upravnog odbora
2. Razno, pitanja i prijedlozi

Ad.1. Za blagajnicu je predložena Ana Kurilj, za tajnicu Danica Štefanec, a za člana Mihajlo Jaković. Predloženi su članovi prihvatili svoje dužnosti. Stoga je zaključeno da je Upravni odbor konstituiran.
Ad. 2. Predsjednik je informirao prisutne članove društva s pristiglim informacijama iz HPS-a: o održavanju Skupštine HPS-a, pohoda na Dinaru u organizaciji HPS –a, te organiziranju Male planinarske škole. Pošto naše društvo nema podobnih kandidata za tu školu, ne možemo u tome sudjelovati.

Mihajlo Jaković skrenuo je pozornost da je naše društvo planiralo pohod na Dinaru na dan lokalnih izbora te da se povede računa o tome da se pravovremeno može stići na glasovanje. Ana Kurilj je predložila da se naš informativni ormarić osvježi s novim fotografijama, što je prihvaćeno. Zdravko Petrovečki predlaže da se ponovo organizira planirani izlet na Velebit (Velinac) koji je bio odgođen zbog lošeg vremena. Predsjednik će razmotriti mogućnosti realizacije toga prijedloga. Ostalih pitanja i prijedloga nije bilo.
Sjednica je počela u 19. sati, a završila u 19, 45.
U Oroslavju, 13. travnja, 2017. godine.
Zapisničar : Danica Štefanec


Zapisnik s izborne Skupštine PD Runolist Oroslavje, održane 3. veljače 2017. godine u sali za sastanke restorana Zagi u Oroslavju s početkom u 18 sati.

Skupštini je završila u 20 sati. Bilo je prisutno 20 članova Društva.

Dnevni red Skupštine je u prilogu.

ZAPISNIK:

Ad.1. Predsjednik Društva, Čedo Branković, otvorio je skupštinu i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Ad.2. U Radno predsjedništvo su predloženi i jednoglasno izabrani Čedo Branković, Danica Štefanec i Ana Kurilj. Za ovjerovitelje zapisnika su izabrani Mihajlo Jaković i Branka Domitrek, a za zapisničarku, Danica Štefanec.

Ad.3. U Verifikacijsko povjerenstvo su izabrani Josip Jagečić, Verica Petrovečki i Nevenko Kraševac.

Ad.4. Verifikacijsko je vijeće brojenjem utvrdilo da Skupština ima kvorum te da može donositi pravovaljane odluke. Od ukupno upisanih 37 članova, Skupštini je bilo prisutno 20 članova.

Ad.5. Predsjednik Društva je podnio izvješće o radu u protekloj godini. Izvješće je u prilogu.

Ad.6. Financijsko izvješće je podnijela blagajnica Društva, Ana Kurilj. Financijsko izvješće je također u prilogu.

Ad.7. Nadzorni je odbor izvijestio da nije bilo nepravilnosti pri financijskom poslovanju Društva.

Ad.8. Provedena je kratka diskusija o izvješćima.

Ad.9. Izvješća pod točkama 5., 6., i 7. jednoglasno su prihvaćena kao i razrješenje dužnosti dosadašnjih obnašatelja u tijelima Društva kojima je istekao četverogodišnji mandat.

Ad.10. Predloženo je da se dopuni Statut Društva radi upisa u Registar sportskih djelatnosti KZŽ. Za Članak 6. (Djelatnosti udruge) dopuna glasi – sportska rekreacija, a za Članak 12. (Tijela Udruge) dodaje se Arbitražno vijeće.

Ad.11. Nakon kratke rasprave o tome što znači za naše Društvo upis u Registar sportskih djelatnosti, jednoglasno su prihvaćene predložene dopune.

Ad.12. Radi izbora članova koji će obavljati određene dužnosti u novom mandatu, izabrano je Kandidacijsko povjerenstvo u kojega su izabrani Zdravko Petrovečki, Miro Šiprak i Branko Kraševac, nakon čega se pristupilo predlaganju i izboru kandidata.

Ad.13. U Tijela Društva izabrani su:
– za predsjednika je predložen i jednoglasno izabran Čedo Branković
– za dopredsjednika je predložen i jednoglasno izabran Zdravko Petrovečki
– za likvidatora je predložen i jednoglasno izabran Nevenko Kraševac
– za članove Upravnog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani Mihajlo Jaković, Danica Štefanec i Ana Kurilj
– za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani Josip Jagečić, Danica Ferenčak i Goran Tudor
– za Sud časti predloženi su i jednoglasno izabrani Jadranka Tudor, Veljko Bahmet i Danko Pušćenik

Ad.14. Čedo Branković je predstavio plan rada i financijski plan za 2017.-tu godinu.

Ad.15. Predloženi plan rada i financijski plan za 2017.-tu godinu jednoglasno su prihvaćeni bez primjedbi.

Ad.16. Danica Štefanec je predložila da se uvede davanje priznanja u pisanom obliku dugogodišnjim članovima za vjernost društvu i članovima koji se ističu svojim radom, nakon čega se razvila diskusija u kojoj neki članovi smatraju da priznanja nisu potrebna. Predsjednik Društva predložio je da o tome odluči Upravni odbor s čime su se složili svi članovi.
Zapisničarka: Danica Štefanec

Ovjerovitelji Zapisnika:  Branka Domitrek, Mihajlo Jaković


Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora PD Runolist Oroslavje održanog 20.01.2017. 

Sastanku su prisustvovali članovi UO: Čedo Branković, Ana Kurilj, Danica Štefanec i Antonija Jagečić.

Predložen je i bez nadopuna prihvaćen sljedeći dnevni red:
1. Obavijest o sazivanju sastanka i članstvo u Upravnom odboru.
2. Izvještaj o aktivnostima Društva od prošlog sastanka održanog 28.6.2016.
3. Zahvalnica Gradu Oroslavju za podršku i financijsku pomoć radu Društva
4. Dopuna Statuta Društva radi upisa u Registar sportskih djelatnosti KZŽ
5. Priprema godišnje izborne Skupštine
6. Prijedlog plana pohoda za 2017.
7. Pretplata na list „Hrvatski planinar“
8. Razno

Ad.1. Predsjednik Društva obavijestio je prisutne o razlozima sazivanja sastanka. Također je napomenuo da član UO Anđelko Sojč nije pozvan na ovaj sastanak zbog njegove izjave da ne želi imati više ništa ni s predsjednikom niti s društvom. Ovu izjavu dobio je predsjednik Društva elektroničkom poštom 12.1.2017. i o njoj su obaviješteni svi članovi UO.
Ad.2. Od prošlog sastanka u lipnju 2017. do kraja protekle godine planirano je 13 pohoda. Od toga 7 nije realizirano, što zbog lošeg vremena, što zbog slabog odaziva. U tijeku godine realizirano je 15 pohoda od ukupno 23 planirana. Predsjednik je skrenuo pozornost na slab odaziv članova.
Ad.3. Predsjednik je predložio da se u ime Društva Gradu Oroslavju da zahvalnica za podršku i financijsku pomoć Društvu, što je jednoglasno prihvaćeno. Za izradu zahvalnice zadužena je Danica Štefanec .
Ad.4. Predsjednik je upoznao članove UO s predloženom nadopunom teksta Statuta Društva u članku 6. (Ciljevi i aktivnosti Društva) sa sljedećim tekstom: – sportska rekreacija. Ova nadopuna bi omogućila upis našeg Društva u Registar sportskih djelatnosti KZŽ. Također je predložena nadopuna članka 12. (Tijela Društva) s tekstom: – Arbitražno vijeće. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni i bit će izneseni članovima za usvajanje na Skupštini Društva.
Ad.5. Ova je godina izborna godina za naše Društvo. Stoga je Predsjednik predložio vrijeme i dnevni red izborne Skupštine – petak, 3.2.2017. u 18 sati u sali za sastanke hotela Zagi u Oroslavju. Predloženi dnevni red je u prilogu. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad.6. Sačinjen je prijedlog plana pohoda za 2017. godinu koji će se ponuditi članovima na izbornoj Skupštini. Članovi Upravnog odbora slažu se s prijedlogom.
Ad.7. Predsjednik je predložio da se i u 2017. nastavi s pretplatom na časopis Hrvatski planinar, što je jednoglasno podržano.
Ad. 8. Tajnica društva ispričala se prisutnima zbog slabog odaziva na pohode u protekloj godini zbog zdravstvenih poteškoća. Dodatnih pitanja i prijedloga nije bilo.

Zapisničarka: (Danica Štefanec)    Ovjerovitelj zapisnika:  (Antonija Jagečić)


Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora planinarskog društva Runolist, Oroslavje.

Sastanak je održan 28.6.2016. godine u prostorijama Općine Oroslavje s početkom u 18 sati.
Sastanku su bili nazočni svi članovi Upravnog odbora: Č. Branković, A. Kurilj, D. Štefanec, A. Sojč i A. Jagečić. Predsjednik Društva, Č. Branković predložio je, a članovi su prihvatili sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o aktivnostima Društva od proteklog sastanka Upravnog odbora
2. Tekući događaji
3. Razno

Ad 1.) Predsjednik je podnio kratko izvješće o ostvarenim planiranim aktivnostima u proteklom razdoblju. Do sada je u planu bilo dvanaest izleta, od čega je realizirano deset. Jedan izlet nije ostvaren zbog lošeg vremena, a drugi zbog slabog odaziva članova. Apelira se na veći odaziv članova Društva na planirane izlete ubuduće.
Grad Oroslavje je donirao Društvu 5000 kuna za provedbu svojih aktivnosti u 2016. godini.
Na prošlom sastanku donesena je odluka da se pristupi izradi web stranice Društva što je i realizirano. Za obavljen posao plaćeno je 1000 kuna. Na web stranicama mogu se naći sve informacije o aktualnim zbivanjima u Društvu i planiranim pohodima.

Ad 2.) Našemu Društvu je ponuđeno sudjelovanje u izložbi naljepnica planinarskih društava u Ogulinu koju zajednički organizira agencija Meridijani s Planinarskim društvom “Izletnik” iz Zagreba. Članovi Upravnog odbora su se jednoglasno složili da u tome sudjelujemo. Predsjednik je preuzeo obavezu slanja naših naljepnica.

Ad 3.) Raspravljalo se o zahtjevu člana Društva, a ujedno i člana Upravnog odbora, Anđelka Sojča da mu se dodjeli priznanje na nivou grada i HPS-a za ostvarenih 1000 pohoda. Radi se o osobnom zahtjevu A. Sojča, koji je tražio da mu Društvo pruži potporu radi stjecanja tih priznanja. Njegovih 1000 pohoda je ukupan broj hodanja, a najviše na obližnje gore Hrvatskog zagorja. S obzirom da je Društvo Anđelku Sojču već uručilo pisano priznanje za taj pothvat, članovi Upravnog odbora su mišljenja da mu Društvo ne treba davati daljnju potporu radi stjecanja priznanja na nivou grada i Hrvatskog planinarskog saveza, te je njegov zahtjev jednoglasno odbijen.